Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach, przy ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Placówki.
 2. Współadministratorami danych osobowych są: Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych” zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
 3. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Andrzej Konecki, kontakt z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

       a) oraz przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.

       b) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.

 1. Administrator w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym realizuje nauczanie na odległość tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W celu realizacji zadań publicznych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 • poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,

cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1 jest obowiązkiem ustawowym.
 3. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2 jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJolanta Stąpór
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:46:09
Informację wprowadził do BIPJolanta Stąpór
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:46:09
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-07-22 10:22:05
2Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-09-17 08:57:51
3Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-09-17 09:20:17
4Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-09-17 09:21:41
5Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-09-17 09:22:25
6Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-09-17 09:23:42
7Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-09-17 09:25:01
8Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-09-17 09:26:43
9Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-09-17 09:28:11
10Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-09-21 08:52:49
11Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2020-09-21 09:15:31
12Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2022-02-02 10:27:51
13Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2022-02-02 10:29:49
14Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2022-02-02 10:30:29
15Modyfikacja stronyJolanta Stąpór2022-02-02 10:31:18